GSG AS

3D-printing

Vi tilbyr ulike tjenester innen 3D-printing og design. Bedriften har flere 3D-printere som benyttes til prototyping og funksjonstesting av ulike modeller.

Dette gir kunden en utvidet og realistisk mulighet til å sikre at designet stemmer med de forutsetningene som er lagt.

Vår tidlige satsning på 3D-printing har gitt oss mulighet til å medvirke til dannelsen av et selskap lokalisert i Hammerfest – AM North AS. Dette selskapet eies av tre likestilte eiere, der GSG er en av dem. 

AM North spesialiserer seg på tjenester innen additiv produksjon. Målet er å levere deler av høyeste kvalitet, raskt og effektivt. AM North eier og driver høykvalitets utstyr (3D printere) med evne til å produsere produkter i et bredt spekter av variasjon når det gjelder størrelse, materiale, struktur og kompleksitet. Produktene er egnet for ulike bruksområder og bransjer, som luftfart, medisin, bilindustri, sjømat, olje og gass, og mer.

Gjennom dette selskapet kan vi derfor levere de fleste tjenester inne 3D-printing. 

Et viktig og essensielt element i denne satsningen er de miljø- og bærekraftsfordelene 3D-printing gir sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder. 3D-printing muliggjør lokal produksjon som reduserer behovet for transport og dermed utslipp forbundet med frakt over lengre avstander. Additiv produksjon kan være mer energieffektiv enn tradisjonelle fremstillingsprosesser, spesielt når det gjelder små batcher eller komplekse deler, siden det kreves mindre energi for å bygge opp lag av materiale enn å fjerne overflødig materiale. 3D-printing kan brukes til å reparere eller oppgradere eksisterende produkter, noe som forlenger deres levetid og reduserer avfall. Reservedeler kan printes ved behov, noe som eliminerer behovet for store lagerbeholdninger, og ved å produsere deler på forespørsel reduseres risikoen for overproduksjon.

Fordeler med 3D-printing:

  • Redusert materialavfall: 3D-printing bygger objekter lag for lag, noe som resulterer i minimalt materialavfall sammenlignet med tradisjonelle metoder som fresing eller skjæring. 
  • Effektiv materialbruk: Prosessen bruker kun den nødvendige mengden materiale, noe som sparer ressurser og reduserer behovet for råvareutvinning og -transport.
  • Forlenget produktlevetid: 3D-printing kan brukes til å reparere eller oppgradere eksisterende produkter, noe som forlenger deres levetid og reduserer avfall. 
  • Design for Bærekraft: Designere kan optimalisere produkter for bærekraft ved hjelp av 3D-printing. Dette inkluderer å lage lettere, sterkere deler som bruker mindre materiale og energi både i produksjon og bruk.

Disse fordelene viser hvordan 3D-printing kan bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid ved å forbedre ressursutnyttelse, redusere avfall og fremme lokale produksjonsløsninger.

nb_NO