GSG AS

3D – Scanning

 • Hjem
 • >
 • 3D – Scanning

Vi utfører omfattende skanning av områder for å sikre de mest nøyaktige målene. Dette gjør det mulig for oss å skreddersy løsninger som oppfyller våre kunders eksakte behov og ønsker

Våre skannere, har en nøyaktighet på millimeter nivå, og fanger selv de minste detaljer. Dette sikrer at ingen viktige elementer blir oversett, og gir et solid og nøyaktig grunnlag for videre arbeid.

Når en skann er utført kan den videre brukes eller behandles på flere måter avhengig av hva som er målet med skanningen. Noen få eksempler på dette er:

 • Modell for tegning
 • Prosjektering 
 • Modell for VR-prosjektering
 • Modell for måltagning
 • Dimensjonskontroll
 • Masseberegning 
 • Dokumentasjon 
 • Kontroll opp mot plantegning av bygg
 • Lage 2- eller 3D tegning av bygg

Dette vil si at noen ganger er kunden kun ute etter selve skannen av det gitte området uten videre bearbeiding, mens andre ganger kan den inngå i en større prosjektering. Uansett vil den skannede modellen gjøre det enklere å få utført nøyaktige målinger og vurderinger av det gitte området.

Vi er opptatt av:

 • Nøyaktighet: Vår skanner gir presise målinger, noe som sikrer høy kvalitet i alle prosjekter.
 • Detaljer: Skanneren fanger opp selv de minste detaljer, noe som er avgjørende for å unngå feil og mangler i senere stadier av prosjektet.
 • Effektivitet: Rask og effektiv skanneprosess som sparer tid og reduserer risikoen for feil.
 • Skreddersydde løsninger: Basert på de nøyaktige skandataene kan vi utvikle løsninger som er tilpasset dine behov.
nb_NO