GSG AS

3D – tegning og modellering

  • Hjem
  • >
  • 3D – tegning og modellering

Tegning og modellering inngår i de aller fleste prosjekter som utføres hos oss, enten det er ren produksjon av deler eller montering av større anlegg. 2D- og 3D-tegning gjøres digitalt og kan derfor enkelt sendes gjennom produksjonslinjen.

3D-tegninger gir en mer realistisk representasjon av sluttproduktet, noe som gjør det enklere å visualisere hvordan det vil se ut og fungere.

Digitale 3D-modeller tilbyr en rekke fordeler innen vårt fagfelt. For det første gir de nøyaktige og lett justerbare planer som kan endres i sanntid, noe som forbedrer kommunikasjon og samarbeid mellom team. De minimerer feil ved å sikre at alle involverte jobber med den nyeste versjonen. 3D-modeller er dessuten lettere å forstå for både teknisk og ikke-teknisk personell, noe som forbedrer kommunikasjonen mellom designere, ingeniører, kunder og produksjonsteam.

Digitale 3D-modeller kan også integreres med andre teknologier som VR-prosjektering, noe som gir en mer helhetlig oversikt over prosjektet. I tillegg reduserer de papirforbruk og lagringsplass, samt muliggjør enkel tilgang og deling via skybaserte løsninger. Dette bidrar til økt effektivitet og kostnadsbesparelser, og gir en mer bærekraftig produksjon.

Våre 3D-designere har gode kunnskaper innen tegning og kan utføre komplekse modeller tilpasset kundes behov. 

Fordeler med 3D-tegning i prosjektering og design:

  • Forbedret dokumentasjon: 3D-modeller kan enkelt generere nøyaktige 2D-tegninger og detaljdokumentasjon, noe som sikrer at all dokumentasjon er konsistent.
  • Oppdagelse av designfeil tidlig: 3D-modellering gjør det mulig å simulere og analysere funksjonalitet og ytelse før produksjon, noe som hjelper med å identifisere og rette feil tidlig i designprosessen.
  • Kostnadsbesparelser: Ved å redusere antall feil og forbedre effektiviteten, kan bruk av 3D-tegninger føre til betydelige kostnadsbesparelser gjennom hele prosjektets livssyklus.
  • Økt mulighet for simulering og analyse: Med 3D-modeller kan ulike simuleringer (som stressanalyser, væskestrømanalyser og termiske analyser) gjennomføres for å optimalisere design og ytelse før produksjon.
nb_NO