GSG AS

CNC maskinering

  • Hjem
  • >
  • CNC maskinering

CNC vil si at man styrer produksjonsmaskiner ved hjelp av datamaskiner, med programmeringsspråk som overholder EIA-274-D-standarden (også kalt G-kode).

Vi benytter CNC til å i hovedsak produsere deler i plast, men det er og mulig å produsere deler i metall, tre og andre materialer. CNC-styrte maskiner oppnår bedre nøyaktighet (toleranser) på delene og kan produseres raskere enn maskinene som blir styrt manuelt.

CNC-maskiner kan arbeide både todimensjonalt og tredimensjonalt ved hjelp av sine koordinasjonsakser. Vanligvis har maskinene tre akser (X, Y og Z), men maskinen som er i (daglig) drift hos oss er en 4-akset CNC-RETU maskin. 

En typisk 3-akset CNC-mølle skaper deler ved å bevege spindelen opp og ned, side til side og frem og tilbake. Skjæreverktøyet, festet til spindelen, kutter stykker vekk fra arbeidsstykket når spindelen beveger seg langs de tre aksene. Ved bearbeiding av tre akser forblir kuttverktøyets vinkel jevn og peker nedover eller sideveis, noe som gjør det vanskeligere å skjære bort deler av materialet i vanskelig tilgjengelige deler av arbeidsstykket.

Vår 4-akset maskin, med mulighet til å endre vinkel på skjæreverktøyet, er derfor bedre egnet til å håndtere utfresing med høyere presisjon og nøyaktighet, samt at behovet for å utføre flere oppsett for en del, fjernes. Maskiner med 4-akser vil derfor øke produktiviteten da styrings- og håndteringsprosessen reduseres. Vår CNC-maskin spiller en stor rolle i effektivisering av vår produksjonslinje. 

Bedriften har og portable CNC- Smartbench maskiner som kan tas med «on site» for å utføre oppdrag der det er hensiktsmessig. 

Gjenbruk:

Arbeid med CNC skaper noe spon- og kappavfall fra plastplatene som benyttes til utfresing. Dette avfallet samles opp og mates i en shredder som kverner materialet til små biter. Det kvernede avfallet samles i sekker og sendes så til gjenbruk. Gjennom vår samarbeidspartner, Arges AS, har vi en avtale der de lager pellets av vårt avfall som det igjen kan produseres rør og/eller plater av som bedriften kjøper inn. Dette materialet kan da igjen benyttes til å lage egnede produkter.

Fordeler med tjenester innen CNC-maskinering:

  • Høy presisjon og nøyaktighet: CNC-maskiner kan produsere komponenter med svært høy nøyaktighet og repeterbarhet, og gir konsistente resultater hver gang.
  • Økt produktivitet og effektivitet: CNC-maskiner kan kjøre kontinuerlig uten behov for pauser, bortsett fra vedlikehold og verktøyskift. De kan også arbeide raskere enn manuelle maskiner, noe som øker produksjonshastigheten og reduserer produksjonstiden. 
  • Redusert risiko for menneskelige feil: Automatiseringen i CNC-maskinering minimerer risikoen for menneskelige feil. Programvaren som styrer CNC-maskinen, sikrer at hver komponent produseres så nøyaktig som spesifisert. 
  • Reduserer miljøpåvirkning: Avfall etter CNC-maskinering kan brukes til gjenvinning og nye produkter. Samtidig reduserer den presise maskineringen svinn og behovet for etterarbeid, noe som igjen sparer tid, penger og miljø.

Vår samarbeidspartner AM North AS har en 5-akset CNC-maskin kun til produksjon av metallprodukter.

nb_NO