GSG AS

Industrirenhold

  • Hjem
  • >
  • Industrirenhold

Bedriften tilbyr tjenester innen vask og desinfisering av oppdrettskar og andre installasjoner ute på oppdrettsanlegg. Dette gjør at bedriften også står oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter.

Vår avdelingsleder setter høye krav til utførelse av arbeidet og sikrer at oppdrag gjøres i henhold til de krav som stilles. Dette arbeidet utføres per i dag manuelt ved bruk av håndmakt og høy- eller lavtrykksspyling. 

I alle våre fagområder jobber vi kontinuerlig med å holde oss oppdatert på den nyeste teknologien. Våre ansatte har derfor vært aktivt involvert i demonstrasjoner og testing av robotvaskere, som sannsynligvis gradvis vil erstatte mye av det manuelle arbeidet som utføres i dag. Oppdrettskarene vi arbeider med kan ha betydelige dimensjoner, med høyder opptil seks meter og diameter på 20 meter. Dette gjør at et fremtidig behov for å implementere slike maskiner i vårt arbeid ikke er usannsynlig. 

Maskiner som kan sikre like effektiv rengjøring av oppdrettskar som manuelt arbeid, kan få en viktig plass i fremtidens industrirenhold.

Vi er opptatt av:

  • Kvalitet: våre kunder skal være trygge på at arbeidet som utføres tilfredsstiller de krav som er gjeldende
  • Nøyaktighet: våre renholdere skal jobbe etter størst mulig nøyaktighet for å sikre god kvalitet på renholdet.
  • HMS: våre ansatte skal føle seg trygge på at de har nødvendig utstyr, opplæring og forutsetninger for å kunne jobbe trygt og effektivt.

Våre ansatte har gjennomgått og bestått Fiskevelferdskurs – Settefisk gitt av Åkerblå Akvademiet.

nb_NO