GSG AS

Prosjektering

  • Hjem
  • >
  • Prosjektering

Vi tilbyr prosjekteringstjenester med bruk av VR-teknologi, som gir deg en nøyaktig og detaljert oversikt over arbeidet som skal utføres. Gjennom VR kan vi bygge og plassere rør, for eksempel vannledninger, i et skannet område.

Dette gjør at vi kan identifisere og eliminere feil og problemer på et tidlig tidspunkt, noe som sparer både tid og kostnader.

Vår skannoperatør bruker en 3D-laserskanner med millimeter presisjon til å skanne området, bygningen, rommet, bilen, gruven, eller lignende, slik at vi får en digital tvilling av det skannede området. Denne modellen brukes i det videre arbeidet mot å designe det produktet kunden ønsker. Det kan være å designe om eksisterende rørgater eller andre installasjoner, eller å bygge helt ny infrastruktur. Den digitale tvillingen med alle tegnede komponenter løftes så inn i VR. Da kan alle involverte parter, uansett hvor i verden de befinner seg, møtes i en digital visning og ha befaring av området. Denne befaringen kan da enkelt avdekke eventuelle feil ved misforståelser, plasseringsproblematikk, eller problematikk på tvers av fagfelt. Ofte er det flere involverte, slik som rørlegger, sveiser, elektriker, og alle skal ha sine komponenter plassert riktig i forhold til hverandre, eksisterende bygg og det som bygges nytt. Dette vil da kunne avdekkes uten at det er fare for feilproduksjon eller andre kostnader for kunden.

VR-teknologien gjør det som nevnt mulig for teammedlemmer, uansett hvor de befinner seg, å møtes i en virtuell modell av prosjektet. Dette forbedrer kommunikasjonen og samarbeidsevnen betydelig, noe som resulterer i mer effektive prosjekteringsprosesser. I tillegg kutter det behovet for reising mellom steder ned til null. Dette gir en positiv miljøgevinst og gir en mer bærekraftig arbeidsprosess.

Vi er opptatt av å integrere bærekraftige praksiser og fremtidsrettede løsninger i våre prosjekteringsprosesser. Dette sikrer ikke bare effektive og kostnadsbesparende løsninger, men også miljøvennlige resultater.

Vi er opptatt av:

  • Nøyaktighet: Få en detaljert og presis oversikt over prosjektet gjennom VR.
  • Effektivitet: Identifiser og eliminer problemer tidlig, spar tid og reduser kostnader.
  • Samarbeid: Forbedret kommunikasjon og samarbeid gjennom virtuelle møter.
  • Bærekraft: Miljøvennlige løsninger som også er kostnadseffektive
nb_NO