Sirkulært samarbeid for fremtiden

fremtidens leverandører til havbruk

Tre av Havklyngas medlemsbedrifter samarbeider tett for å gjøre sine produkter mer bærekraftige og attraktive for fremtidens havbruksnæring.

«Skal vi være fremtidens leverandører til havbruk og andre næringer må vi være fremme i skoen.» Det sier Roger Erlandsen, daglig leder i GSG. Bedriften, som har spesialisert seg på plastsveising og plast, har inngått et samarbeid med både Seacloud og Arges hvor det å være fremtidsrettet er et absolutt fokus.

Det begynte med et ønske fra Seacloud om å lage et produkt som var så miljøvennlig og resirkulerbart som mulig. GSG kunne levere selve konteineren til Seaclouds elektronikk, men for å få til å lage et resirkulerbart produkt måtte Arges på banen. Arges gjør nemlig utrangerte plastprodukter om til pellets som kan brukes til å lage nye produkter. GSG sender avkapp fra plastsveisingen deres, fra rør og plater, sendes til Arges i bulk. Disse blir da omgjort til pellets som kan bli til nye rør og plater som GSG sveiser sammen. For fremtiden skal også plasten på Seaclouds produkter gjøres om til pellets og andre plastprodukter. På denne måten vet kundene til både GSG og Seacloud at produktene de kjøper er bærekraftige.

Gjenbruken av plast skaper en sirkulærøkonomi som vil bli viktigere og viktigere i fremtiden. Erlandsen poengterer at prosessen er ikke økonomisk lønnsomt per i dag, men olje, som plast lages av, er ikke en fornybar ressurs i seg selv. Vi må derfor utvikle teknologien til å gjøre den så fornybar som mulig, før det kommer krav om det fra øvre hold. Bjørnar Bull fra Arges sier ar deres kunder er mer og mer opptatt av at deres leverandører kan tilby miljømessig gode løsninger. Bærekraftige løsninger er et av både nåtiden og fremtidens viktigste konkurransefortrinn.

Kilde: Havklynga.no

Facebook
X
LinkedIn
nb_NO