GSG AS

Sveising

Vi tilbyr tjenester innen plastsveising, tilvirking og levering av plastprodukter, fra små komponenter til større systemer. Vi leverer alt fra egentilvirkende komponenter til komplette systemer, rørledninger og større anlegg.

Vi bygger nytt eller ombygger, reparerer og forbedrer gamle eller skadede komponenter. Vi utfører sveising av det meste innen plate- og rørarbeid.
For å dekke opp en del av dokumentasjonskravene ved arbeidet som utføres, lages og skrives det ut en QR-kode som festes på rørene. Denne koden inneholder alt av sveiselogger som tilhører røret eller rørgaten.

Våre teknikere har opparbeidet seg god erfaring med å finne løsninger på utfordringer som kunden har. 

«Vi mener derfor at det ikke finnes problemer, bare utfordringer som kan løses»

Våre sveisere er sertifisert i henhold til NS 416 og NS-EN 13067. Vi har utstyr og maskiner til å løse de fleste oppdrag, enten i vårt produksjonslokale lokalisert på Kunes eller ved bruk av vårt portable utstyr som gjør at vi kan løse oppdrag på stedet.

Sveisebenker med kapasitet opp til 630 mm rør, Ekstrudere, Fønere, Verktøy for innvendig vulstfjerning, CNC-freser, 3D-laserskanner og 3D-printere, er noe av det vi har tilgjengelig.

Våre sveisere jobber i all hovedsak med et materiale kalt termoplast. Denne plasten har lang levetid og det er i hovedsak 3 typer termoplast vi benytter. Plast som er basert på polyetylenpolypropylen, og polyvinylklorid er eksempler på termoplaster. Termoplastens egenskaper gjør at basisplasten blir plastisk og formbar ved oppvarming uten at det skjer noen kjemiske herdereaksjoner i den. Det vil si at den kan gjøres plastisk om og om igjen ved å varmes opp, og kan derfor bearbeides etter at den er laget. 

Polyetylen er den type plast som det fremstilles mest av på verdensbasis og klassifiseres ofte etter tetthet. To vanlige typer er PE-HD og PE-LD. PE-HD oppnår større styrke og bedre temperaturbestandighet enn PE-LD. PE-HD er et forholdsvis stivt plastmateriale og brukes til avløps-, vann- og gassrør, samt matkasser, leketøy, osv., og er den type polyetylenplast vi benytter.

Polypropylen er en annen av de vanligste termoplastene. Fordelene ved PP-plast er dens lave densitet sammen med stor slitestyrke. PP-plast har fremfor alt stor utmattelsesstyrke og materialet tåler relativt høye temperaturer uten å miste sine egenskaper.

Polyvinylklorid er råstoff for PVC-plast, som er en av de mest brukte av alle typer plast. Polyvinylklorid brukes blant annet i rør, flasker, beholdere, tapet, byggpanel, gummistøvler, presenninger og som kabelisolasjon. 

Hvilket materiale som benyttes tilpasses det formål det skal gagne, enten det er produksjon av større anlegg eller mindre komponenter. Plasttypene som er nevnt over er ikke uttømmende, og vi benytter alltid det materiale som er best egnet.

Vi vektlegger følgende aspekter i vårt arbeid:

  • Kvalitet: Vi sikrer at våre kunder opplever høy kvalitet i alle ledd av vår virksomhet, og kan stole på at vi leverer i henhold til gjeldende standarder.
  • Nøyaktighet: Vi tar stolthet i å utføre arbeid med høy presisjon og nøyaktighet, slik at våre kunder og samarbeidspartnere kan ha tillit til oss som en seriøs aktør i markedet.
  • Sertifisering: Vi sørger for at våre ansatte til enhver tid er oppdatert og sertifiserte i tråd med gjeldende lover og standarder. Dette gjelder også for alle andre aspekter av vår virksomhet, inkludert utstyr og kontorarbeid.
  • Bærekraft: Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre vår produksjon mer bærekraftig. Gjennom blant annet FRAM-prosjektet i regi av Innovasjon Norge, er vi godt på vei mot dette målet.
nb_NO