GSG AS

Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen plastsveising, tilvirking og levering av plastprodukter, fra små komponenter til større systemer.

Vi leverer alt fra egentilvirkende komponenter til komplette systemer, rørledninger og større anlegg. Vi bygger nytt eller ombygger, reparerer og forbedrer gamle eller skadede komponenter. Vi utfører sveising av det meste innen plate- og rørarbeid.

Våre teknikere har opparbeidet seg god erfaring med å finne løsninger på utfordringer som kunden har. Vi mener derfor at det ikke finnes problemer, bare utfordringer som kan løses.

Våre sveisere er sertifisert i henhold til NS 416 og NS-EN 13067. Vi har utstyr og maskiner til å løse de fleste oppdrag, og ved bruk av vårt portable utstyr kan vi løse oppdrag på stedet.

Sveisebenker med kapasitet opp til 630 mm rør, ekstrudere, fønere, CNC-freser og 3D-printere, er noe av det vi har tilgjengelig.

Gjennom vår satsning på CNC og 3D-printing har vi mulighet til å levere produkter med høy kvalitet og presisjon.

Prosjektering

Vi tilbyr prosjekteringstjenester med bruk av VR-teknologi, som gir deg en nøyaktig og detaljert oversikt over arbeidet som skal utføres. Gjennom VR kan vi bygge og plassere rør, for eksempel vannledninger, i et skannet område.

VR - Virtual reality

Vi utnytter kraften i 3D- og VR-teknologi for å levere skreddersydde løsninger som møter våre kunders behov, uansett hvor i verden de befinner seg.

3D - scanning

Vi utfører omfattende skanning av områder for å sikre de mest nøyaktige målene. Dette gjør det mulig for oss å skreddersy løsninger som oppfyller våre kunders eksakte behov og ønsker

3D - Tegning og modellering

Tegning og modellering inngår i de aller fleste prosjekter som utføres hos oss, enten det er ren produksjon av deler eller montering av større anlegg. 2D- og 3D-tegning gjøres digitalt og kan derfor enkelt sendes gjennom produksjonslinjen.

Vaksinering

Siden 2022 har vi tilbudt tjenester innen vaksinering av fisk. Dette innebærer at våre teknikere styrer vaksinemaskin som brukes under vaksinering av fisk på settefiskanlegg.

Industrirenhold

Bedriften tilbyr tjenester innen vask og desinfisering av oppdrettskar og andre installasjoner ute på oppdrettsanlegg. Dette gjør at bedriften også står oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter.

nb_NO