GSG AS

Vaksinering

Siden 2022 har vi tilbudt tjenester innen vaksinering av fisk. Dette innebærer at våre teknikere styrer vaksinemaskin som brukes under vaksinering av fisk på settefiskanlegg.

«Vaksinering av oppdrettsfisk er et grunnleggende smitteforbyggende tiltak. Hvis uvaksinert fisk blir satt ut i sjøen, bidrar det til økt fare for sykdomsutbrudd. Det kan føre til at mange fisk dør og til økt bruk av antibiotika. For våre oppdragsgivere er vaksinering mot fiskesykdommer avgjørende for å sikre forsvarlig drift.» Kilde: Mattilsynet.

Vårt arbeid gjøres i samarbeid med veterinær som rekvirerer vaksiner og ansvarlig personell (biolog) hos oppdretter slik at trygg og forsvarlig gjennomføring sikres. Dette arbeidet krever høy presisjon og nøyaktighet hos operatørene slik at behandlingen av fisken foregår så skånsomt som mulig. Våre ansatte er underlagt strenge krav og følger årvåkent med under hele prosessen.

På grunn av denne satsningen har våre teknikere blitt hentet inn til oppdrag i Canada for å bistå canadisk personell med styring av lokale vaksinemaskiner.

Vi er opptatt av

  • Kvalitet: kunden skal oppleve at våre tjenester leveres med høy kvalitet i alle ledd av prosessen.
  • Nøyaktighet og pålitelighet: våre operatører skal fremstå profesjonelt i håndtering av arbeidet og være til å stole på for kunden. 
  • Fiskevelferd: våre operatører skal gjøre sitt ytterste for å jobbe presist og effektivt til det beste for fisken, og ha fokus på dens velferd.

Våre ansatte har gjennomgått og bestått Fiskevelferdskurs – Settefisk gitt av Åkerblå Akvademiet.

nb_NO