GSG AS

Vår historie

  • Hjem
  • >
  • Vår historie

GSG – «Går det, så går det»

GSG ble etablert i 2014 og drev da i all hovedsak med ulike oppdrag innen metallarbeid. Bedriften hadde en, og etter hvert to, ansatte. Vår daglige leder og grunder, Roger Erlandsen, så et behov i markedet innen plast, plastsveising og utvikling av ulike produkter inne plate- og rørarbeid.

Bedriften byttet derfor hovedvirke i 2018 og har siden tilbudt tjenester innen dette. Allerede fra oppstart i 2014 har vi vært leverandør til havbruksnæringen, og våre teknikere har gjennom dette opparbeidet seg solid og bred erfaring innenfor plastfaget.

Utviklingen:

I 2019 utvidet bedriften virksomheten til å tilby tjenester innen industrirenhold. Det innebærer vask og desinfisering av oppdrettskar, og andre installasjoner ute på oppdrettsanlegg. Dette gjør at bedriften også står oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter.

Videre i 2019 og utover 2020 valgte bedriften å satse mer på teknologi. I første omgang gjorde vi en satsning innen 3D-printing og CNC-maskinering. Bedriften gikk til innkjøp av 4 3D-printere som gjorde oss i stand til å masseprodusere deler. Det ble og kjøpt inn en industriprinter, Factory 2.0, som kan printe arbeidsstykker i størrelse 500x500x500 mm. Vi så behovet for å komplementere vår satsning innen 3D-printing og investerte i en håndholdt 3D-skanner. Innen CNC-maskinering valgte vi å investere i portabelt utstyr som ikke bare gjorde oss i stand til å kunne levere og produsere plastdeler med høy presisjon på en sikker og effektiv måte, men også ha mulighet til å ta med utstyret og utføre oppdrag «on site».

Bedriften ble startet i Lakselv, i Porsanger kommune, men i 2020 flyttet bedriften sin lokasjon og holder nå til i Kunes, i Lebesby kommune. En liten bygd med få fastboende, men med nærhet til havbruket. Bedriften har beholdt kontoravdeling i Lakselv, og det er derfor mulig å oppsøke oss også der.

I 2020 investerte bedriften igjen i nytt utstyr for å komplimentere satsningen innen teknologi. Denne gang ble det en Trimble X7 3D skanner. Gjennom denne investering ble grunnlaget for vår satsning innen VR-prosjektering og 3D-planlegging lagt.

I årene 2021 og 2022 brukte bedriften store ressurser for å utnytte mulighetene som ligger i 3D-skanning i kombinasjon med VR-teknologi opp mot prosjektering av ulike oppdrag. Denne satsningen har løftet bedriftens og våre kunders muligheter til nye høyder. Vi er sikre på at ved å bruke denne teknologien har vi allerede nå tatt i bruk morgendagens metode.

Videre i 2021 begynte også arbeidet med å bygge eget produksjonslokale på Kunes. Dette arbeidet ble utført fra høsten 2021 frem mot sommeren 2022. Dette var en stor og viktig investering som ble gjort for å gi bedriften og våre ansatte de rammer som var nødvendig for å sikre effektiv og solid drift. 

Samtidig som bygget nærmet seg ferdigstillelse gikk vi til innkjøp av en 4 akset CNC-fres som overtok for våre mindre maskiner. Dette er en maskin som har spilt stor rolle i effektivisering av vår produksjonslinje. Bedriften gikk også til innkjøp av en shredder som har muliggjort resirkulering av vårt plastavfall. 

2022 var og året da vi valgte å utvide vårt tjenestetilbud til også å omfatte vaksinering av fisk. Det vil si at våre medarbeidere er opplært og godkjent til å styre vaksineringsmaskin som benyttes under vaksinering av fisk ved settefiskanlegg.

I 2023 var GSG med på å starte opp en bedrift lokalisert i Hammerfest. AM North AS er eid av 3 selskaper der GSG er en av eierne. Denne bedriften er en stor satsning innen 3D-printing og CNC-maskinering, og gjennom dette selskapet kan bedriften også levere tjenester innen metall. Vår visjon om å bli markedsledende inne 3D-printing i nord har akkumulert i dannelsen av dette selskapet. AM North AS har og gjort at GSG nå kan utvide kundegrunnlaget og satse videre mot olje- og gassnæringen.

Videre i 2023 og 2024 jobber bedriften målrettet i forhold til videre satsning innen teknologi og digital prosjektering, samt bærekraftige løsninger. Og som tidligere nevnt er vi sikre på at dette er fremtiden. Under en presentasjon av bedriften i begynnelsen av 2019 ble det stilt spørsmål om hvor langt vi så for oss at GSG kunne nå. Svaret da var «the sky is the limit» og foreløpig ser det ut til å stemme.

10 års jubileum:

I 2024 feirer bedriften 10 års jubileum og GSG har blitt et varemerke innen sitt fagfelt, og vi kan med stolthet si:

«JA, det gikk»

Fremtiden:

Det vi foreløpig vet om fremtiden er at mye ligger i vårt videre arbeid mot å perfeksjonere og full-integrere VR-prosjektering. Vår leder og gründer, Roger Erlandsen, er en viktig ressurs for bedriftens fremtidige utvikling og har en nese for gode investeringer og satsningsområder. 

Følg oss gjerne videre på vår reise. Vi har troen på at det blir like spennende fremover.

nb_NO