Plastsveising

Vi tilbyr tjenester innen plastsveising, tilvirking og levering av plastprodukter, fra små komponenter til større systemer. Vi leverer alt fra egentilvirkende komponenter til komplette systemer, rørledninger og større anlegg. Vi bygger nytt eller ombygger, reparerer og forbedrer gamle eller skadede komponenter. Vi utfører sveising av det meste innen plate- og rørarbeid.

Våre teknikere har opparbeidet seg god erfaring med å finne løsninger på utfordringer som kunden har. Vi mener derfor at det ikke finnes problemer, bare utfordringer som kan løses.

Våre sveisere er sertifisert i henhold til NS 416 og NS-EN 13067. Vi har utstyr og maskiner til å løse de fleste oppdrag, og ved bruk av vårt portable utstyr kan vi løse oppdrag på stedet.

Sveisebenker med kapasitet opp til 630 mm rør, ekstrudere, fønere, CNC-freser og 3D-printere, er noe av det vi har tilgjengelig.

Gjennom vår satsning på CNC og 3D-printing har vi mulighet til å levere produkter med høy kvalitet og presisjon.

Har du en utfordring eller en ide? Kontakt oss gjerne for konsultasjon. Den beste løsningen finner vi sammen! Følg oss på Facebook for nyheter og oppdateringer!

Kontakt oss

Galleri

No items found.